Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przetarg na sprzedaż mienia - Aktualności - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2010-10-20

Przetarg na sprzedaż mienia

 Ogłoszenie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)

 Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

1. „Sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244 4x4”
2. „Sprzedaż kotła C.O. UKS – 115KW”

 I.Nazwa i siedziba jednostki:
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
ul. Kolejowa 8
Adres internetowy:
e-mail:
umggrabow@poczta.onet.pl,

godziny urzędowania 7:00 – 15:00

 II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 Oferty należy składać do dnia 03.11.2010r. do godz. 11:30
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną, Kancelaria Główna pokój nr 8.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2010r., o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną, sala nr 2a

 III. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną
po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 62 730 50 24

 IV. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 Pozycja 1

Dane pojazdu: STAR 244 GBA 2,5/16 4x4
Rodzaj: samochód pożarniczy
Liczba miejsc: 6 (1+1+4)
Pojemność silnika: 6842cm³
Max. masa całkowita: 10850 kg
Masa własna: 5850 kg
Największy dop. nacisk osi: 70kN
Rok produkcji: 1978r.
Cena wywoławcza: 7 780,00 zł

 Pozycja 2

Przedmiot: Kocioł C.O.
Typ: UKS
Moc: 115 KW
Rok produkcji: 2004
Pow. ogrzewania kotła: 16 m²
Pow. ogrzewanych pomieszczeń: ok. 820 m²
Max. temperatura: 90ºC
Cena wywoławcza: 5 990,00 zł

 V.Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: poz. 1 – 700zł 
                                                                                                                                             poz. 2
– 500zł

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
-żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
-uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 Wadium wnosi się w pieniądzu do dnia 02-11-2010r. przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Odział Grabów nad Prosną nr 47 9256 0004 0062 0875 2000 0040.

 VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „SPRZEDAŻ STAR” lub „SPRZEDAŻ PIEC C.O.”w zależności od przedmiotu przetargu. Oferta powinna zawierać cenę brutto, kserokopię potwierdzającą wpłatę wadium, oświadczenie że oferent zostaje związany ofertą przez okres 14 dni oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

VII.
Postanowienia końcowe

Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie ustalony pomiędzy stronami w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

Krzysztof Zmyślony
 
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4619684
Dzisiaj:
293
Gości on-line:
5
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x