Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Kronika / 2011
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony 2011 - Kronika - O Gminie - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

2011

 

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię"

— Johann Wolfgang Goethe

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO Z NARUSZENIEM PRAWA

 

 

14 stycznia  Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną.

 

 

POZWOLENIE WODNO – PRAWNE

 

W dniu 20 stycznia wpłynął do tutejszego Urzędu projekt decyzji na udzielenie pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych, odbudowę Jazu „Skrzynki” piętrzącego wodę na rzece Prośnie w km 113+500 wraz z przepławką dla ryb i wykonanie urządzeń małej elektrowni wodnej, wykonanie skrzyżowania kabla energetycznego z kanałem Dębicze.

 

 

PRZEGLĄD CHÓRÓW W KOŚCIELE FARNYM W GRABOWIE NAD PROSNĄ

 

W dniu 23 styczna  w kościele farnym w Grabowie nad Prosną w kościele farnym odbył się przegląd chórów. O godz. 15:00 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Stanisława Napierały, a tuż po niej wystąpiło ze swoim repertuarem 15 chórów z regionu. We wspólnym kolędowaniu wzięli udział mieszkańcy Grabowa nad Prosną, którzy licznie przybyli na koncert.

 

 

SKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 

W dniu 31 stycznia na III sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną rada podjęła uchwałę w sprawie wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 stycznia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną.

 

 

PODPISANIE  UMÓW W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

 

W dniu 1 lutego  w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu zostały podpisane dwie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznanie pomocy obejmować będzie  realizację operacji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki. Na ten cel została przyznana pomoc w wysokości 399.590,00 zł. Druga umowa była na przyznanie pomocy pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z placem zabaw we wsi Dębicze”. Na ten cel została przyznane środki w wysokości 67.622,00 zł.

 

 

 

 

 

 

ZWYCIĘSTWO GRABOWIAN

 

Dnia 6 lutego odbyły się jubileuszowe Mistrzostwa Powiatu ostrzeszowskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej. Puchar Starosty wywalczyła drużyna LZS „PELIKAN” Grabów nad Prosną.

 

 

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 

Dnia 7 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną skierował skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 stycznia 2011 r. orzekające nieważność uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dn. 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

 

POLSKIE ODZNACZENIE CYWILNE

 

W dn. 16 lutego Wojewoda Wielkopolski na wniosek Burmistrza uhonorował odznaczeniem państwowym nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Panią Grażynę Mazurkiewicz medalem złotym za długoletnią służbę. Pani Mazurkiewicz jest Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną nieprzerwalnie od 1 maja 1990 r. Jest inicjatorką i organizatorem świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy oraz współzałożycielem punktu terapeutycznego i siłowni.    

 

 

WYBÓR SEKRETARZA

 

Dnia 2 marca rozstrzygnięto nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił konkurs w dniu 8 lutego. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie do Urzędu wpłynęło 8 ofert. Ocenie formalnej do II etapu zakwalifikowało się 4 kandydatów. Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza w dniu 2 marca br. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z następującymi kandydatami:

1.      Kazimierz Miś z Ostrzeszowa

2.      Bogusław Bagiński z Baranowa

3.      Marzena Domagała z Kępna

4.      Barbara Wyrwas z Klonowej

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji podjęto decyzję o wyborze kandydatury  Pani Barbary Wyrwas na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną.

 

 

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

W dniu 15 marca została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a Gminą Grabów nad Prosną z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową  kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012. Przekazujący udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 33% wysokości kwalifikowanych kosztów zadania, jednak nie więcej niż 333 000 zł.

 

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE WYBRAŁY SWOICH PRZEDSTAWICIELI

 

W dniu 30 marca zostały zakończone zebrania wiejskie w 16 sołectwach i zebranie mieszkańców Miasta Grabowa nad Prosną na których wybrano sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i Zarząd Miasta. W wyniku wyborów 12 jednostek pomocniczych wybrało na następną kadencje tych samych Sołtysów i Przewodniczących natomiast 5 jednostek wybrało nowych przedstawicieli swoich miejscowości. Zostali wybrani również przedstawiciele do Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W jej skład weszli Józef Sikora, Marek Smiatacz oraz Maria Suska. Skarbnikiem została Bernadeta Ślęzak.

 

 

WYBORY DO IZB  ROLNICZYCH

 

w dniu 3 kwietnia odbyły się wybory do izb rolniczych. Spośród wszystkich rolników w naszej gminie zgłosiły się tylko 2 osoby na dwa miejsca w Samorządzie Rolniczym. Członkami Izby Rolniczej z naszej gminą są Pan Jacek Marian Bochen z Grabowa nad Prosną oraz Pani Danuta Puchała ze Skrzynek.

 

 

POLSKIE ZNACZY DOBRE CERTYFIKAT DLA WWŻ PROFI

 

6 kwietnia w hotelu Swing w Krakowie miała miejsce pierwsza edycja programu promocyjnego „Doceń Polskie” program patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Grono ekspertów oceniało produkty polskich firm, wybierając z pośród nich te, które ich zdaniem zasługują na certyfikat. Pośród laureatów znalazło się również przedsiębiorstwo z Wielkopolski, a dokładnie z Grabowa. Certyfikat za pasztet dworski z królika otrzymała Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI.

 

 

 RUSZYŁ II ETAP INWESTYCJI PN.: „BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW WÓJTOSTWO”.

 

Jako wykonawcę robót w drodze postępowania przetargowego wyłoniono firmę KAN-WOD Szymkowiak Ewa, Mucha Marian Spółka Jawna z Ostrowa Wlkp., której oferta okazała się najkorzystniejsza.

W dniu 14 kwietnia 2011r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy.

Przedsięwzięcie polega na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionej miejscowości, na którą  składa 4777 mb sieci grawitacyjnej, 4057 mb sieci ciśnieniowej, 6 sieciowych przepompowni ścieków oraz 460 mb przyłączy domowych.  Realizacja powyższego zadania pozwoli na podłączenie do systemu kanalizacji ok. 75 odbiorców - gospodarstw domowych. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ( fundusz refunduje do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji).  Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 września 2011 roku.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 1.788.617,86zł.

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA OD AMBASADORA JAPONI W POLSCE

 

W dniu 14 kwietnia do tutejszego Urzędu wpłynęły podziękowania od Ambasadora Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto za okazane wyrazy współczucia i ciepłe słowa otuchy w związku z tragedią, która nawiedziła Japonię. W dniu 11 marca 2011 r. północno wschodnią Japonię nawiedziło najsilniejsze dla tego kraju trzęsienie ziemi. W wyniku trzęsienie ziemi  zginęły tysiące ofiar. Burmistrz oraz Rada Miejska Grabowa nad Prosną wysłali list kondolencyjny, w którym wyrazili współczucie i solidarność z całym narodem japońskim.  

 

 

XIII FESTYN DOBROCZYNNY

 

Tradycyjnie od wielu  lat w dniu 2 maja odbył się już XIII Festyn Dobroczynny, którego organizatorem był ks. Proboszcz wraz z Radą Parafialną i Samorządem Mieszkańców. Uroczyste otwarcie festynu nastąpiło godz. 15:00. W pierwszej części programu odbyła się część artystyczno – sportowa. Zaproszeni goście oraz wszyscy uczestnicy festynu mogli zobaczyć:

·          występ dzieci i młodzieży;  

·         Pokaz karate

oraz posłuchać:

·         Zespół harmonia

·         Grabowską grupę Big Band

·         Neith Wall

·         Duet de Vito śpiewający włoskie przeboje

Na scenie co rusz pojawiały się gwiazdy lokalne min. laureatka ostrzeszowskiego „Idola” Edyta Wieczorek, zaśpiewała piosenkę Czesława Niemena „Sen o Warszawie”; uczennice VI klasy naszej szkoły, które przedstawiły układ tańca współczesnego.

W czasie festynu uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. wesołe miasteczko, zamki i zjeżdżalnie dmuchane, pokazy lotniarskie. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, podczas której można było wygrać wiele ciekawych nagród.

Atrakcją wieczoru był koncert The Postman  i Andrzeja Cierniewskigo. Po występach gwiazd odbyła się zabawa taneczna, która mimo zimnego wieczoru trwała do późnych godzin nocnych.

 

 

SUKCES GIMNAZJALISTÓW Z GRABOWA NAD PROSNĄ

 

Dyrekcja Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną powiadomiła Urząd o sukcesach swoich uczniów w konkursach przedmiotowych. Tegoroczne osiągnięcia były największe w historii szkoły. Każdego roku uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowują się do udziału w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uczestnictwo w etapie finałowym to duże osiągnięcie, a uzyskanie tytułu laureata to oprócz zadowolenia, wymierna korzyść – zwolnienie z części zewnętrznej egzaminu gimnazjalnego. W roku szkolnym 2010/2011  w eliminacjach rejonowych wzięło udział 17 uczniów do eliminacji wojewódzkich zostało zakwalifikowanych 9 uczniów. Laureatami konkursu są:

·         Mikołaj Masłowki i Jakub Nawrot to laureaci Wojewódzkiego konkursu geograficznego pod kierownictwem pani mgr Beaty Nawrot,

·         Klaudia Domin podopieczna pana mgr Rafała Niełacnego, Szymon Kiciński uczeń pani Bogny Kajdy laureaci Wojewódzkiego konkursu Historycznego,

·         Wojciech Niwa to laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego podopieczny pani mgr Jolanty Machaj,

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Jakub Nawrot, który został zwolniony z dwóch części egzaminu gimnazjalnego, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i zapewnił sobie maksymalną punktację (100 punktów) na egzaminie zewnętrznym.

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU UCHYLIŁ ZASKARŻONE ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 

Dnia 11 maja 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznie 2011 r. w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną.

 

 

GIMNAZJALIŚCI Z GRABOWA ZWIEDZAJĄ EUROPĘ

 

Gimnazjum w Grabowie w 2002 r. przyjęło imię „Zjednoczonej Europy” od tego czasu stara się wśród uczniów propagować wiedzę o naszym kontynencie. W dniu 11 maja br. 43 uczniów wyjechało na trzy dniową wycieczkę do Poczdamu, Berlina i wyspę tropikalną. Nasi uczniowie poznali kulturę i historię Niemiec zwiedzając największe zabytki turystyczne oraz sprawdzili swoje umiejętności językowe. Uczniowie zwiedzili: zachwycający kompleks pałacowo – parkowy Sanssouci w Poczdamie, budynek Richstagu, muzeum Pergamonu, pałac Charlotenburg oraz zobaczyli: Bramę Brandenburską, pomnik Holokaustu, Postdamer Platz, pozostałości muru berlińskiego, Kolumnę zwycięstwa i wiele innych ciekawych miejsc. Wycieczka była ostatnim etapem realizacji projektu z języka niemieckiego pt. „Berlin – stolica Niemiec”. Uczniowie gimnazjum wcześniej wykonali plakaty oraz prezentacje multimedialne. Zwiedzanie Berlina było ostatnim bardzo atrakcyjnym, zadaniem w tym projekcie.

 

 

OTWARCIE DROGI    

 

W piątek 13 maja o godzinie trzynastej nastąpiło uroczyste oddanie do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 5575 Siekierzyn – Torzeniec. Na 6,98 km odcinku położono bitumiczną nawierzchnię poszerzając ją z 3,5 do 5 m. Na pozostałym odcinki 2,13 km poprawiono jakość i bezpieczeństwo. Ważnym elementem drogowej  inwestycji była przebudowa mostu na rzece „Struga spod Zalesia” w Kuźnicy Bobowskiej. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie pozyskanie przez Powiat dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;  środki własne samorządu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4,478 mln zł, w tym 0,477 mln kosztowała przebudowa mostu. Inwestycja drogowa w 50 % dofinansowana została ze środków unijnych zaś przebudowę mostu w 50% dofinansowano z rezerwy subwencji ogólnej. Oddanie do eksploatacji drogi łączącej trzy gminy, dwa powiaty, i dwa województwa nie mogło odbyć się bez poświęcenia, którego dokonał ksiądz proboszcz Bernard Wesoły.

 

 

MIŁA WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC W GRABOWIE

 

W dniach 27 – 30 maja do naszego miasteczka przebywała delegacja Czerwonego Krzyża z partnerskiej gminy Emlichheim. Goście przekazali sprzęt rehabilitacyjny m.in. wózki inwalidzkie, łóżka, materace do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie oraz do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Władze Samorządowe zapewniły gościom miłe spędzenie czasu. W tym roku mieli możliwości zwiedzenia Przedborowa i okolic.

 

 

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW W DĘBICZACH ZAKOŃCZONA

 

W dniu 25 maja zakończyła się  realizacja zadania pn. Modernizacja boiska sportowego wraz z placem zabaw we wsi Dębicze”. Zadanie realizowane jest ze środków własnych oraz pomocy przyznanej z działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego na lata PROW 2007-2013. Prace obejmowały: prace rozbiórkowe, montaż ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej z furtką, wyrównanie terenu oraz wyposażenie placu zabaw.

 

 

MODERNIZACJA PLACU WOLNOŚCI W GRABOWIE NAD PROSNĄ ZAKOŃCZONA

 

W dniu 8 czerwca zakończyła się realizacja zadania pn. „Modernizacja Placu Wolności w Grabowie nad Prosną”. Zadanie realizowane zostało ze środków własnych oraz pomocy przyznanej z działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Prace obejmowały: prace ogrodnicze w tym przygotowanie terenu, usunięcie drzew, nowe nasadzenie drzew i krzewów, sadzenie roślin i założenie trawnika oraz prace budowlane. Umowa na dofinansowanie została podpisana w lipcu 2010 r., a prace rozpoczęły się 31 marca br.

 

 

XIX OGÓLNOPOLSKI BIEG SOKOŁA W BUKOWNICY

 

W dniu 12 czerwca odbył się XIX Ogólnopolski Bieg Sokoła w Bukownicy w biegu głównym na 10 km uczestniczyło 71 zawodników.  Oprócz biegu głównego rozgrywało się 8 biegów w kat. wiekowej od Szkoły Podstawowej po Gimnazjum, którego zwycięzcy otrzymali nagrody. W kategorii drużynowej punktacji zespołowej najlepsza Szkoła w gminie i powiecie w obu kategoriach zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną, natomiast w punktacji zespołowej na poziomie Gimnazjum wygrało Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną. Ciekawostką był bieg VIP – ów, którzy dali przykład propagowania wysiłku fizycznego oraz bieg przedszkolaków.

 

 

GRABOWSKA WYTWÓRNIA PASZ WŚRÓD NAJLEPSZYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAJU

 

16 czerwca w Sali Głównej Notowań Giełdy Papierów Wartościowych wręczono nagrody w VII edycji tego konkursu. W gronie trzynastu zaproszonych  na tę uroczystość finalistów znalazła się także rodzinna firma pp. Puchałów. Honorowy patronat nad imprezą objął Wicepremier i Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak. Partnerami konkursu byli: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz inicjatywa Firm Rodzinnych.  O tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku” ubiegało się 252 firm z całego kraju.  Państwo Puchałowie znaleźli się w gronie finalistów co jest ogromnym sukcesem i motywem do dalszej pracy.

 

 

29 CZERWCA - POWRÓT PRZEWODNICZĄCEGO I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

 

W dniu 29 czerwca 2011r. w Sali Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną odbyła
się VII Sesja Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną podczas, której Wiceprzewodniczący
Jan Cegiełka,  poinformował radę oraz zgromadzonych gości, że dnia 11 maja 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznie 2011 r. w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną.

Wyrok WSA z dnia 11 maja 2011 r. stał się ostatecznie prawomocny 28 czerwca 2011 r.

Wiceprzewodniczący Jan Cegiełka wyrażając swoją radość pogratulował Piotrowi Kicińskiemu powrotu na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną przekazując mu jednocześnie insygnia władzy.  Po ponownym objęciu funkcji Przewodniczącego Piotr Kiciński poprowadził dalszą część posiedzenia.

W głosowaniu Rada Miejska Grabowa nad Prosną (10 za przy 3 głosach wstrzymujących się) udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabowa nad Prosna za rok 2010.

 

 

CZERWIEC - ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZADANIA PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE WRAZ Z OTACZAJĄCYM TERENEM REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚĆI BOBROWNIKI”

 

Miasto i Gmina otrzymało dofinansowanie  ze środków europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie „Odnowa i rozwój wsi. Zakres inwestycji obejmuje: prace rozbiórkowe, roboty murowe, zmiana konstrukcji dachowej z pokryciem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, wymiana podłogi i posadzki, wymiana instalacji  elektrycznej i odgromowej, wymiana instalacji wod - kan. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenia sali oraz ogrodzenie terenu.  

 

 

2 LIPCA – JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

 

Jubileusz małżeński jest doskonałą okazją do uroczystego odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Jest również jednym ze sposobów przypomnienia małżonkom o ich powołaniu do świętości, do której mają razem dążyć, budując dom życia na fundamencie miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i nierozerwalności. Zasady te, jeśli są zachowywane w małżeństwie, czynią małżonków szczęśliwymi i spełnionymi w ich życiowym zadaniu.

Każdy jubileusz jest szczególny nie tylko ten okrągły – co pięć lat – ale także coroczny bo przecież każdego roku wspominamy swój ślub, sakrament małżeństwa i wracamy do tych pięknych chwil. 2 lipca br. odbyły się okrągłe jubileusze małżeńskie. Z ok. 160 par jakie zostały zaproszone na uroczystość przybyło tylko 27 par. Porcelanowe gody obchodziły
 3 pary, srebrne – 1 para, perłowe – 7 par, koralowe – 6 par, rubinowe – 8 par i szafirowe – 2 pary. Małżonkowie zgromadzili się na mszy świętej w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Mikołaja. W intencji jubilatów modlił się ks. proboszcz Ryszard Ryniec.
Po nabożeństwie  uroczystość przeniosła się do restauracji HUBERTUS w Palatach.
Po przywitaniu wszystkich gości jubilaci złożyli sobie nawzajem podziękowania: „Dziękuję Ci żono/mężu, że nasze małżeństwo było zgodne szczęśliwe i trwałe” Przyjęli również życzenia oraz gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Zenona Cegły oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Kicińskiego.  Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni
na poczęstunek,  a wieczór umilał zespół 

 

 

14 LIPCA – ZŁOŻONO WNIOSEK NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NAD PROSNĄ

 

W dniu 14 lipca 2011r. złożono wnioski w formie dotacji i pożyczki o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska” w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.472.649,63 zł, w tym dotacja 30% tj. 679.324,00 zł, pożyczka 40% tj. 905.766,00 zł.

 

SIERPIEŃ – REMONT PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MARSZAŁKACH

 

Na przełomie lipca i sierpnia  wyremontowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej
w Marszałkach. Wykonano 90 m2 nawierzchni. Położono 28 m2 nawierzchni elastycznej. Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw m.in. trap schodki, wieża, ślizg - zjeżdżalnia, pomost stały, pomost wiszący. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 19 999,50 zł z czego 7 794,00 zł pochodziło ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

21 SIERPNIA – DOŻYNKI GMINNE W BUKOWNICY

 

„Od myszy do cesarza wszystko żyje z gospodarza. Więc wypijmy jego zdrowie, bo tak trzeba, by nigdy nikomu nie zabrakło chleba”

21 sierpnia 2011r. oczy całej gminy i nie tylko skierowane były w stronę Bukownicy. Wszystko za sprawą dożynek gminnych, które w tym roku odbyły się w owej miejscowości. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną letnią pogodą – idealną na podziękowania wszystkim rolnikom za trud ich pracy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.30 uroczystą Mszą Świętą, którą koncelebrował
ks. Ryszard  Jakielczyk. Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za
wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. W trakcie Mszy Świętej odbyło się poświęcenie „bochenków chleba” przynieśli je starostowie dożynkowi – Bożena Stempin i Jerzy Krzykała. Odbyło się również poświęcenie wieńca dożynkowego. Po eucharystii korowód dożynkowy na miarę XXI wieku przejechał ulicami wioski i zaprowadził zaproszonych gości
na miejscowy stadion miejski, gdzie odbyły się główne uroczystości. Uroczystego przywitania wszystkich gości dokonał – sołtys Bukownicy Roman Caliński, następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła. Na ręce gospodarzy został przekazany dożynkowy chleb, który został sprawiedliwie podzielony wśród wszystkich uczestników uroczystości.

Po części obrzędowej odbyło się odśpiewanie przyśpiewek dożynkowych. Oprawą artystyczną zajął się chór Stacja Bukownica, który przygotował pieśni biesiadne z różnych stron świata. Na zakończenie uroczystości przewidziana była zabawa taneczna oraz wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

 

 

 

 

 

 

24 SIERPNIA – KOLEJNE PIENIĄDZE Z PROW 2007-2013

 

W dniu 24 sierpnia 2011 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Zofią Flak podpisali umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację operacji „Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną".

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach przewidziany jest do realizacji w pierwszym półroczu 2012 roku. Natomiast realizacja drugiego etapu tj. modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną  przewidziana jest w pierwszym półroczu 2013 roku.

 

 

5 WRZEŚNIA – NAWAŁNICA

 

 Szkody w uprawach i budynkach wyrządziła kilkunasto minutowa nawałnica, która przeszła 5 września przez naszą gminę.  Największe zniszczenia odnotowano w miejscowościach: Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Skrzynki, Dębicze i Kopeć.

Żywił pozostawił za sobą zerwane dachy, przewrócone ściany, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, zniszczone uprawy. Oszacowano straty w 65 gospodarstwach rolnych  na kwotę 2.115.774 zł.  Bilans strat jakie oszacowała komisja przedstawia się następująco:

Zniszczonych zostało 36 dachów na budynkach mieszkalnych w tym 4 w całości,

Zniszczonych zostało 76 budynków inwentarskich

Zniszczonych zostało ok. 515 ha kukurydzy oraz ok. 51 ha lasu

Zalane zostało ok. 120 t zboża;

Zniszczone zostało ok. 200 mb płotu;

Zniszczeniu uległo ok. 150 beli sianokiszonki.

 

 

 

6 WRZEŚNIA – ZAKOŃCZENIE BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW NAD PROSNĄ

 

W skład kompleksu boisk sportowych wchodzą: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m o powierzchni 1860 m2 o nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej, wyposażone w stały sprzęt sportowy - bramki  aluminiowe mocowane w tunelach z siatkami 2 szt.; boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wyposażone w stały sprzęt sportowy - stojak stalowy dwusłupowy z tablicą epoksydową, obręczą z siatką do gry w siatkówkę, tenisa, badmintona; ogrodzenie zewnętrzne panelowe o długości 230,60 m z bramą i 2 furtkami. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej o powierzchni 319 m2 oraz oświetlenie boisk. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 091 234,02 zł. Inwestycja była finansowana z dotacji z województwa wielkopolskiego w wysokości 333 000,00 zł, ze środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 500 000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy.

 

 

 

10 WRZEŚNIA – URUCHOMIENIE ORLIKA 2012

 

10 września 2011 roku został uruchomiony program – Moje Boisko – Orlik 2012. Głównym Celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób niezależnie od wieku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego – Maksymiliana Janiaka i Jerzego Koniecznego – zatrudnionych  przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną.  Moje Boisko – Orlik 2012 powstał dzięki udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 33% wysokości kwalifikowanych kosztów zadania.

 

 

18 WRZEŚNIA – 108 URODZINY MARIANNY MRÓZ

 

Niewielu ludziom dane jest świętować taki jubileusz. Mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach  Pani Marianna Mróz obchodziła w tym roku swoje 108 urodziny.  Taka wiekowa jubilatka to dla każdej gminy wieki zaszczyt.  Osoby, z najbliższego otoczenia Pani Marianny, uważają że czas się dla niej zatrzymał,  a obchodzenie kolejnych jubileuszy stało się tradycją  w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.  Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Po mszy św. zaproszeni goście zebrali się w Sali kominkowej, aby  złożyć życzenia. Władze samorządowe gminy, powiatu i województwa oraz najbliżsi znajomi obdarowali jubilatkę kwiatami oraz drobnymi upominkami.

 

 

21 WRZEŚNIA -  KONKURS NA SKARBNIKA ROZSTRZYGNIĘTY

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Grabów nad Prosną została wybrana Pani Helena Stelmach zamieszkała w miejscowości Ciepłowody.

 

 

21 WRZEŚNIA - SPOTKANIE AUTORSKIE  Z ADAMEM SEREDYŃSKIM

  

 Adam Seredyński - nastoletni pisarz, laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich, pasjonat historii (przede wszystkim II wojny światowej).  Autor książek: "Przyjaciele z Breslau" i "Przyjaciele z leśniczówki"

W dniu 21 września 2011 r. Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną  zaprosiło młodzież gimnazjalną na spotkanie z Adamem Seredyńskim. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała swojego rówieśnika.  Był również czas na pytania i wspólne zdjęcia.  Adam jako młody pisarz stał się osobą znaną nie tylko wśród młodych czytelników. Jego profesjonalne podejście do tworzenia książek i pasja historyczna  może pobudzić każdego do twórczego myślenia i działania.

 

 

30 WRZEŚNIA – JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

 

 „Bo zdążyli razem już tyle przeżyć, żeby pojąć, że miłość jest miłością o każdej porze i w każdym miejscu, ale im dłużej jest się ze sobą tym jest bardziej intensywna”

Przed 50 – laty stanęli na ślubnym kobiercu i przysięgali sobie miłości wierności i uczciwość małżeńską. Nie zastanawiali się wtedy jak będzie wyglądało ich życie, czy poradzą sobie z problemami, ale jednego byli pewni, że właśnie ze sobą chcą spędzić swoje życie. Uroczystość Złotych Godów to wyjątkowe święto, które obchodziły 30 września br.  trzy pary z naszej gminy.

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami.

Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła w towarzystwie Sekretarz Miasta i Gminy Barbary Wyrwas, Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Kicińskiego oraz Kierownika Stanu Cywilnego Bożeny Klada.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

 

 

2 PAŹDZIERNIKA – XII AMATORSKIE ZAWODY JAZDY KONNEJ
I HUBERTUSA

 

W dniu 2 października 2011 r. miłośnicy koni oraz jeździectwa zjechali się na XII amatorskie zawody jazdy konnej i Hubertusa. Z zaproszonych gości na imprezę przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiciński, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Kandydat do Sejmu RP Maksymilian Ptak, Prezes Izby Rolniczej Jacek Bochen oraz Radni Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną  oraz Radni Powiatu Ostrzeszowskiego.

Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla zawodników oraz licznie przybyłych osób. Otwarcia imprezy dokonał kierownik zawodów Józef Janicki. A całą imprezę prowadził i uatrakcyjniał swoją wiedza na temat koni Edward Kędzia.

Dla zawodników przewidziane były następujące konkurencje:

  • 1. Konkurs sprawności powożenia
  • 2. Kombinacja sprawnościowa na czas dla jeźdźców
  • 3. Pogoń za lisem

Między konkurencjami  swoje umiejętności  tresury koni, pokaz szermierki pistoletami oraz szablami, akrobacje na koniu wykonywała Paulina Osowska z Mrągowa.  

Wyniki Konkursów

 Zaprzęgi duże konie pary:  

I miejsce - Krzysztof  Zimoch

II miejsce - Karol  Królak

III miejsce - Bogdan  Marzęcki

Zaprzęgi duże pojedyncze:

I miejsce - Karol Rybczak

II miejsce - Pińkowski Janusz

III miejsce - Jan Piwoń

Zaprzęgi małe - kuce

I miejsce - Marek Szargan

II miejsce - Godek  Tadeusz

III miejsce - Grzegorz Balcerzak

Ocena prezentacji zaprzęgów:

I miejsce - Ewa Fluder

II miejsce - Krzysztof Zimoch

III miejsce - Tadeusz Godek

Jeźdźcy kombinacja sprawnościowa:

I miejsce - Krystian Zawadzki

II miejsce - Mirosław Zawadzki

III miejsce - Katarzyna Góra

Ocena prezentacji koni:

I miejsce - Katarzyna Góra

II miejsce - Sebastian Zieliński

III miejsce - Mirosław Zawadzki

  Jak co roku na zakończenie imprezy odbywa się pogoń za lisem. Tegorocznym lisem był Mirosław Zawadzki a jego następcą Krystian Zawadzki.

 

 

                                                   

5 PAŹDZIERNIKA – TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR BURMISTRZA MiG GRABÓW NAD PROSNĄ

 

W dniu 5 października 2011 roku na kompleksie rekreacyjno-sportowym ORLIK w Grabowie nad Prosną zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

W Turnieju wzięły udział cztery drużyny ze Szkół Podstawowych:

- Sz.P. w Grabowie nad Prosną „ZIELONI”

- Sz.P. w Marszałkach

- Sz.P. w Bukownicy

- Sz.P. w Grabowie nad Prosną „CZARNI”

Łącznie w Turnieju Szkół Podstawowych wzięło udział ponad 40 zawodników.

System rozgrywek: każdy z każdym

Klasyfikacja końcowa:

I - Sz.P. w Grabowie nad Prosną „ZIELONI”

II - Sz.P. w Marszałkach

III - Sz.P. w Bukownicy i Sz.P. w Grabowie nad Prosną „CZARNI”

 

 

5 PAŹDZIERNIKA – NOWE WYPOSAŻENIE IZBY PAMIĄTEK W GRABOWIE NAD PROSNĄ

 

 5 października 2011 r. dokonano podsumowania projektu pt. „Wyposażenie Izby Pamiątek im. dra Władysława Biegańskiego i prof. dra Teofila Ciesielskiego w Grabowie nad Prosną - pełniącej funkcję muzeum regionalnego", realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013 - w zakresie małych projektów.

Wymieniony projekt polegał na zakupie nowego wyposażenia do Izby Pamiątek w Grabowie nad Prosną, tj. 14 gablot wystawienniczych i 15 postumentów ekspozycyjnych.

Głównym celem projektu było dokonanie zmian, które w pozytywny sposób wpłyną  na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz poprawę estetyki pomieszczeń instytucji użyteczności publicznej.

 

 

7 PAŹDZIERNIKA – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

 

W dniu 7 października 2011 roku na kompleksie rekreacyjno-sportowym ORLIK w Grabowie nad Prosną zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

W Turnieju wzięły udział cztery drużyny ze Szkół Gimnazjalnych:

- Gimnazjum w Grabowie nad Prosną

- Gimnazjum w Doruchowie

- Gimnazjum w Kraszewicach

- Gimnazjum w Czajkowie

Łącznie w Turnieju Szkół Gimnazjalnych wzięło udział ponad 40 zawodników.

System rozgrywek: każdy z każdym

Klasyfikacja końcowa:

I – Gimnazjum w Kraszewicach

II - Gimnazjum w Grabowie nad Prosną

III - Gimnazjum w Czajkowie

IV - Gimnazjum w Doruchowie

 

Burmistrz MiG Grabów nad Prosną, pan Zenon Cegła dokonał oficjalnego wręczenia pucharu za zdobycie I miejsca w Turnieju oraz nagród rzeczowych i dyplomów pamiątkowych za miejsca I, II i III.

 

 

9 PAŹDZIERNIKA – WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

9 września  odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Na uprawnionych do głosowania w mieście i gminie Grabów nad Prosną 6164 osób w głosowaniu wzięło udział 2571 co stanowi 44,65%. Wyniki głosowania na poszczególne Partie Polityczne przedstawiała  się następująco:

Wyniki głosowania do Sejmu RP w okręgach wyborczych według komitetów wyborczych

 

Lp. 

Komitet Wyborczy

Liczba oddanych głosów

% oddanych głosów

1

Prawo i Sprawiedliwość

588

22,87

2

Polska Jest Najważniejsza

30

1,17

3

Sojusz Lewicy Demokratycznej

311

12,10

4

Ruch Palikota

268

10,42

5

Polskie Stronnictwo Ludowe

899

34,97

6

Polska Partia Pracy -sierpień 80

8

0,31

7

Platforma Obywatelska RP

437

17,00

8

Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera

-

-

9

Nowa Prawica - Janusza Korwin - Mikke

30

1,17

10

Prawica

-

-

11

Wyborców Mniejszość Niemiecka

-

-

 

 

Wyniki głosowania na kandydatów  do Sejmu RP, którzy otrzymali największa liczbę głosów  w gminie Grabów nad Prosną

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Komitet  Wyborczy

Liczba głosów

1

Ptak Maksymilian

Polskie Stronnictwo Ludowe

723

2

Witkowska Zofia

Sojusz Lewicy Demokratycznej

226

3

Witczak Mariusz Sebastian

Platforma Obywatelska RP

194

4

Dera Andrzej Mikołaj

Prawo i Sprawiedliwość

153

5

Rogacki  Adam Maksym

Prawo i Sprawiedliwość

128

6

Kłosowski Krzysztof

Ruch Palikota

116

7

Waśko Andrzej Marian

Prawo i Sprawiedliwość

67

8

Racki Józef

Polskie Stronnictwo Ludowe

58

9

Dziedziczak Jan Michał

Prawo i Sprawiedliwość

57

10

Psikus Piotr Paweł

Prawo i Sprawiedliwość

53

 

 

Wyniki głosowania na kandydatów na Senatorów w gminie Grabów nad Prosną 

 

Lp.

Imię nazwisko kandydata

Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata

% głosów ważnych

1.

Gostomczyk Tomasz Walemar

315

11,91

2.

Motylewski Alojzy Ignacy

67

2,53

3.

Możdżanowska Andżelika Anna

1 142

43,18

4.

Ziółkowski Bartosz

569

21,51

5.

Żelanowski Rafał Maciej

552

20,87

 

 

28 PAŹDZIERNIKA – ZAKOŃCZENIE BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ

 

W dniu 28 października zakończono realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości
Grabów-Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo. II etap – Grabów Wójtostwo”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.836.535,11 zł z czego 748.521,00 zł zostanie zrefundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013, Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 „„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

 

11 LISTOPADA – OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 listopada 2011 r.  w Dzień Niepodległości odbyła się Msza święta w Kościele Parafialnym  pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Mikołaja  z udziałem pocztów sztandarowych.

Po Mszy Św. Władze Samorządowe  Gminy, Radni Powiatu oraz delegacje uczestniczące w obchodach złożyły kwiaty przed Pomnikiem  na Placu Powstańców Wielkopolskich w Grabowie nad Prosną.

 

 

17 LISTOPADA – BEATA ZIELIŃSKA POWOŁANA DO KADRY POLSKI KATA

 

Beata Zielińska z Książenic została powołana na Mistrzostwa Europy Karate Shotokan, które odbędą się 25-27 listopada 2011 r. w Bielsku - Białej.  Beata będzie reprezentowała Polskę w konkurencji Kata Indywidualnie Kadetek.

Beata Zielińska jest uczennicą II klasy L.O. im. M. Skłodowskiej - Curie, karate trenuje w UKS "Hitotsu" Ostrzeszów pod okiem senseia Jana Zielińskiego -3 Dan i senseia Marka Chwiralskiego -1 Dan z Kalisza. To zaszczyt dla klubu i trenerów.

  

19 LISTOPADA – MEDALE W LEGNICY

 

19 listopada 2011r. w Legnicy odbyły się międzynarodowe zawody karate:  VIII European Cuprum Cup Olders  Seniors. Wystartował w nich, mieszkaniec naszej Gminy, Pan Jan Zieliński. Wywalczył dwa medale. Srebrny - w konkurencji Kata Indywidualne Mężczyzn Kompozycja Własna i brązowy - w konkurencji Kata Indywidualne Mężczyzn 50-54 lat.

Na co dzień Pan Jan jest wychowawcą i nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną oraz trenerem w klubie UKS „Hitotsu" Ostrzeszów. W karate posiada stopień mistrzowski 3 Dan.

 

 

25-27 LISTOPADA – UDANY DEBIUT NA MISTRZOSTWACH

 

Mieszkanka naszej gminy, zawodniczka UKS „HITOTSU" Ostrzeszów Beata Zielińska reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Karate Shotokan, które odbyły się 25-27 listopada 2011r w Bielsku - Białej. Startowała w konkurencji Kata Indywidualne Kadetek. Dla Beaty były to pierwsze zawody tej rangi, dlatego nie brakowało  nerwów i stresu.

W pierwszej rundzie Beata musiała się zmierzyć z zawodniczką z Hiszpanii, obie  równocześnie wykonywały kata Tekki Shodan. Pięciu sędziów, oceniających zawodniczki, wskazało wygraną Beaty.

W kolejnej rundzie wylosowała reprezentantkę Czech, wykonywały kata Jon, i stosunkiem głosów 3 do 2 wygrała Czeszka, późniejsza wicemistrzyni Europy.

„Ogólnie jestem zadowolona ze swojego startu, od rana paraliżowała mnie trema, w końcu miałam rywalizować z najlepszymi zawodniczkami Europy. Dopiero przed samym wejściem na matę udało mi się wyciszyć. Przekonałam się, że warto ciężko pracować a  medale będą na wyciągnięcie ręki. Przede mną kolejne treningi  i  przygotowania do kolejnych zawodów - powiedziała po zawodach Beata Zielińska.

Trenerzy, Jan Zieliński i Marek Chwiralski, są zadowoleni z występu swojej podopiecznej i wierzą w dalsze sukcesy.

 

 

 

 

 

14 GRUDNIA – JUBILEUSZ 100 URODZIN

 

 Przeżyć cały wiek dane jest tylko wybranym osobom. Takie wyróżnienie otrzymała druga mieszkanka naszej gminy Pani Wiktoria Kempska, która 14 grudnia br. obchodziła 100 urodziny. To wspaniałe święto zgromadziło w domu jubilatki jej rodzinę, a także przedstawicieli władz samorządowych 

Życzenia i kwiaty jubilatce złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - Zenon Cegła, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Bożena Klada, Przewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Kiciński oraz Sołtys Wsi Grabów Wójtostwo - Krzysztof Czerniak. Do życzeń dołączył się w Liście Gratulacyjnym Premier RP - Donald Tusk, który napisał: „Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem". Wszyscy razem odśpiewali dwieście lat, a lampką szampana wznieśli toast. Przy wspólnym rodzinnym stole był również czas na wspomnienia.

 

Pani Wiktoria Kempska z domu Gierz urodziła się 14 grudnia 1911 roku. Miała 2 braci i 1 siostrę Życie doświadczyło jubilatkę na różne sposoby. Przeżyła dwie Wojny Światowe, weszła w II i III Rzeczpospolitą Polską oraz doczekała przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest świadkiem postępu jaki został dokonany w rolnictwie, bo z tą dziedziną związana jest przez całe życie. Wyszła za mąż 23 listopada 1935 roku. Wspólnie z mężem Józefem pracowali na roli, mieli 7 ha ziemi oraz zwierzęta domowe. Z ich związku urodziło się troje dzieci: Stanisława (ur.1937), Janina (ur.1943) i Józef (ur.1950). W 1953 roku zmarł mąż i wszystkie obowiązki przejęła Pani Wiktoria.  Swoją pracowitością udowodniła, że potrafi utrzymać rodzinę. Choć nie było łatwo opowiada córka Janina. „Jedliśmy to co zrodziła ziemia, oraz to co sami mogliśmy zrobić" W gospodarstwie rolnym pracowała do 1980 roku, z pomocą kolejnych następców czyli córki i zięcia. Była sprawna fizycznie do 95 lat, gdy złamała nogę pierwszy raz trafiła do szpitala, od tego czasu ma problemy z chodzeniem. Pani Wiktoria  jest również bardzo wierzącą osobą, czciła niedzielę jako dzień poświęcony Bogu, a wszystkim zawsze powtarzała „Bez Boga ani do proga". Osoba uczciwa, życzliwa nigdy nie wchodziła w konflikt.   

Pani Wiktoria ma pięciu wnuków i sześciu prawnuków. Pochowała męża, dwóch zięciów. Obecnie mieszka z córką, wnuczką jej mężem i prawnukiem w Grabów Wójtostwie.  

 

 

16 GRUDNIA – MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

 

22 mieszkańców gminy Grabów nad Prosną, a 60 powiatu ostrzeszowskiego otrzymało srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju" Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński wręczył je, rodzicom,  których co najmniej troje dzieci odbyło służbę wojskową. Uroczystość miała miejsce 16 grudnia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.  Rangę uroczystości podniosła obecność starosty ostrzeszowskiego oraz wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu działającego przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury zespołu JOY.

 

 

 

22   GRUDNIA – TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA HALI SPORTOWEJ

 

 W miesiącu grudniu zamknięto stan surowy  hali sportowej poprzez montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

 

 

Magdalena Karpińska

2011 - galeria

 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
2011
 
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4617127
Dzisiaj:
433
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.198.235.165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x