Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów / Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły pierwsze zapisy nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) Pierwszym elementem wdrażania nowelizacji ustawy jest wprowadzenie rejestru działalności regulowanej. Jednocześnie gminy od tego dnia nie wydają zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do ewidencji działalności regulowanej uzyskany w urzędzie gminy uprawnia do świadczenia usług w tym zakresie na terenie gminy. 

 

 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

             1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

             2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

             3)  numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

             4)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 

 

Oświadczam, że:

        ,,1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

           2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2016 poz. 250 )".

 

Oświadczenie to powinno zawierać także: 

         1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

         2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

         3)  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

         1)  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

         2)  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

         3)  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

         4)  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej.

 

Szczegółowe warunki świadczenia usług określa Rozdział 4a ustawy.

 

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.  poz. 1827) za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej uiszcza się opłatę skarbową wwysokości 50,00 zł.
Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy

Miasta i Gminy Grabów nad Prosną: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie  O/Grabów/Prosną  Nr rachunku: 91 9256 0004 0062 0862 2000 0010.

 

Rejestr działalnosci regulowanej - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4617067
Dzisiaj:
429
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.198.235.165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x