Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów / Pytania
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Pytania - Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Pytania

 

Lp.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1.

Co to są odpady rozbiórkowe?

Do jakiej masy będą odbierane odpady rozbiórkowe?

Przez odpady remontowe i budowlane należy rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów
i budów powstające w gospodarstwach domowych.

Odpady remontowe i budowlane zebrane w sposób selektywny, określone
w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną- w ilości do 1,0 Mg rocznie na nieruchomość- na indywidualne zgłoszenie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Miasto i Gmina Grabów nad Prosną zawarło umów na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2.

Jaki będzie przydział pojemników na nieruchomości?

W celu wyposażenia nieruchomości
w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustalono następującą minimalną miesięczną ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych - 40 l na mieszkańca; jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) do 2 osób włącznie - 80 l;

b) do 4 osób włącznie- 120 l;

c) do 6 osób włącznie - 240 l;

d) do 10 osób włącznie - 120 l + 240 l;

e) do 12 osób włącznie - 240 l +240 l;

f) powyżej 12 osób - 2 x 240 l + 80 l na każde 2 dodatkowe osoby.

2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 5 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

3) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 5 l na każdego ucznia i pracownika;

4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 5 l na każde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1 pojemnik 80 l na lokal;

6) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej pojemnik 240 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych odniesieniu do pomieszczeń biurowych

i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) dla hoteli, pensjonatów itp.- nie mniej niź 20 l na jedno łóżko;

10) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 l na jedno miejsce pochówku.

3.

Jaki jest nr konta do opłaty?

 

91 9256 0004 0062 0862 2000 0010

4.

Jakie są terminy płatności?

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty:

-        za okres od dnia 1 stycznia do 28/29    lutego do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego

-        za okres od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego,

-        za okres od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego,

-        za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia do dnia 15 sierpnia danego roku kalendarzowego,

-        za okres od dnia 1 września do dnia 31 października do dnia 15 października danego roku kalendarzowego,

-        za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

5.

Co ze śmieciami po 1 lipca 2013 r.? Jak to się ma do harmonogramów?

Odpady komunalne będą odbieranie bez zakłóceń. Harmonogramy odbioru dostarczy firma wyłoniona w przetargu.

6.

Skąd będą pojemniki?

Zapewni je firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7.

Kto to jest mieszkaniec?

Przez mieszkańca należy rozumieć osobę fizyczną, przebywającą (bytującą) na nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym. Mieszkańcem nie jest osoba fizyczna przebywająca (bytująca) poza swoim miejscem zamieszkania powyżej dwóch miesięcy kalendarzowych w sposób ciągły.

8.

Ile mam płacić za odpady?

Kwotę wymienioną w złożonej deklaracji.

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4619655
Dzisiaj:
292
Gości on-line:
5
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x