Znajdujesz się w: Strona główna / Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna / Zarządzenie kryzysowe
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zarządzenie kryzysowe - Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Zarządzenie kryzysowe

 

 

 

Pojęcie zarządzanie w tradycyjnym rozumieniu to permanentny proces decydowania.  W sytuacjach kryzysowych zarządzanie ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i efektywności prowadzonych działań ratowniczych.

 

Termin zarządzanie kryzysowe pojawił się w Polsce po powodzi w 1997 r. Po tej dacie podjęte zostały doraźne regulacje prawne, które częściowo poprawiły sytuację w tym zakresie, ale nie stworzyły podwalin pod budowę kompleksowego systemu ochrony ludności. Jedną z prób uregulowania tej problematyki jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (ZK).

 

Nasz kraj oparty jest na systemie administracji publicznej, która w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej przejmuje rolę koordynującą w zależności od poziomu na jakim wystąpiło zagrożenie. Każdy z poziomów administracji inaczej będzie definiował sytuację kryzysową i uzależniał ją odpowiednio od skali zagrożenia jakie sytuacja będzie powodowała.

 

Definicję zarządzania kryzysowego zawiera przywołana powyżej ustawa ZK – „jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej".

 

W celu uporządkowania procesu zarządzania kryzysowego przyjmuje się postępowanie zgodne z czterema fazami:

 

1. Faza zapobiegania – polega na podejmowaniu działań wyprzedzających, które pozwolą na wyeliminowanie i zredukowanie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz ograniczenie jej skutków.  W jej ramach dokonuje się w szczególności:

 

 • analizy zagrożeń – ich identyfikacji i inwentaryzacji, określenia ich źródeł i prognozy skutków ich wystąpienia,
 • monitorowania wydarzeń mogących skutkować powstaniem zagrożenia,
 • sporządzenia bilansu dostępnych zasobów (sił i środków),
 • przygotowania planu działań prewencyjnych.

 

2. Faza przygotowania – polega na planowaniu wszelkich możliwych sposobów reagowania w przypadku wystąpienia konkretnych sytuacji kryzysowych, w szczególności:

 

 • opracowaniu planów ochrony,
 • tworzeniu warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • stworzeniu skutecznych systemów łączności i monitoringu,
 • utrzymywaniu systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzeniu baz magazynowych, baz danych o możliwościach pozyskiwania niezbędnych środków i materiałów,
 • szkoleniu służb ratowniczych, edukacji społeczeństwa.

 

 

 

3. Faza reagowania – polega na podjęciu działań w zakresie udzielenia pomocy poszkodowanym oraz działań prowadzących do ograniczenia strat i zniszczeń, w szczególności:

 

 • uruchomieniu procedur stosownych do występujących zagrożeń, w tym zadysponowanie odpowiednich sił i środków,
 • uruchomieniu procesu całodobowego przepływu informacji,
 • koordynacji i kierowaniu prowadzonymi działaniami aż do ustania przyczyn powstania zagrożenia,
 • gromadzeniu i dokumentowaniu informacji,
 • prognozowaniu rozwoju sytuacji i skutków podejmowanych działań.

 

4. Faza odbudowy – polega na prowadzeniu działań przywracających stan pierwotny, stan sprzed wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzieli się na działania krótkofalowe - zapewniające minimalny standard poszkodowanym i działania długofalowe- zapewniające odbudowę zniszczonych miejsc wraz z ich zabezpieczeniem przed zniszczeniem w przypadku wystąpienia po raz kolejny sytuacji kryzysowej. Do działań podejmowanych w ramach tej fazy należy w szczególności:

 

 • szacowanie powstałych szkód i strat,
 • uruchomienie programu pomocy finansowej dla poszkodowanych,
 • odbudowa i przywrócenie sprawności infrastruktury krytycznej,
 • odtworzenie i uzupełnienie zasobów oraz przywrócenie gotowości podmiotów ratowniczych,
 • sporządzenie analiz i raportów z prowadzonych działań,
 • rozliczenie kosztów działania,
 • modyfikacja i aktualizacja planów ochrony.

 

 

 

Podsumowując, aby uniknąć, a raczej co bardziej prawdopodobne zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej musimy nauczyć się z nią żyć i postępować. W tym celu potrzebne są nam procedury i wytyczne, które stworzą „podręcznik najlepszych praktyk”. Taki podręcznik stworzyła ustawa o zarządzaniu kryzysowym nazywany Planem Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z zapisem w art. 5. Powyższe Plany sporządzane są na wszystkich poziomach władzy - centralnym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

 

M.N.

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4619717
Dzisiaj:
293
Gości on-line:
5
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x